Zastrzeżenie numeru PESEL

Od dnia 1 czerwca 2024 roku rejenci mają możliwość, a w niektórych sytuacjach obowiązek sprawdzenia, czy dokonano zastrzeżenia numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL. Zastrzeżenie tego numeru będzie stanowiło podstawę do odmowy dokonania czynności notarialnej.

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL wprowadziła ustawa o ograniczaniu niektórych skutków kradzieży tożsamości. Zastrzeżenie powoduje zablokowanie numeru PESEL widoczne w Rejestrze prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji. Jeżeli PESEL został zastrzeżony, poszczególne instytucje będą miały obowiązek odmówić przeprowadzenia danej czynności. Jednakże w każdej chwili będzie można odwołać zastrzeżenie, a po dokonaniu czynności notarialnej numer PESEL będzie można ponownie zastrzec (vide gazetaprawna.pl 29.05.2024).

dr Igor Baranowski- notariusz w Legionowie