dr Igor Baranowski - notariusz w Legionowie

Witamy serdecznie na stronie internetowej naszej Kancelarii Notarialnej w Legionowie.

Kancelaria została założona przez dra Igora Baranowskiego, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie prawnicze. Od 2005 roku jest wpisany na listę radców prawnych. W przeszłości zajmował też stanowisko prokuratora. W 2009 roku został powołany na stanowisko notariusza i prowadził Kancelarię Notarialną w Legionowie wraz z Krzysztofem Ruszkowskim - notariuszem w Legionowie, a następnie z Jackiem Ruszkowskim - również notariuszem w Legionowie. W 2016 roku uzyskał stopnień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2022 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Notarialną w Legionowie. Posługuje się językiem angielskim - w stopniu biegłym i językiem niemieckim - w stopniu średnim. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, jak również do osobistej wizyty w Kancelarii, w której w szczególności:

  • sporządzamy akty notarialne i akty poświadczenia dziedziczenia,
  • dokonujemy poświadczeń,
  • spisujemy protokoły,
  • przyjmujemy do depozytu środki pieniężne, jak również
  • dokonujemy innych czynności przewidzianych prawem.

Zapewniamy Państwu profesjonalną i dyskretną obsługę, jak również miłą i przyjazną atmosferę.

dr Igor Baranowski - notariusz w Legionowie