Umowa przedwstępna na gruncie nowej ustawy deweloperskiej – c.d.

Konferencja szkoleniowa poświęcona ustawie deweloperskiej w praktyce notarialnej, zorganizowana przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie, odbyła się. Wykład przeprowadził Pan dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, który był uprzejmy odpowiedzieć na pytanie, czy zawarcie umowy przedwstępnej na gruncie nowej ustawy deweloperskiej jest dopuszczalne.

Zdaniem Pana Profesora istnieje taka możliwość, jednakże do umowy należy stosować co do zasady wszystkie środki ochrony przewidziane przez ustawę. Wynika to z faktu, że zakres art. 2 ustawy jest bardzo szeroki i obejmuje on również umowy przedwstępne.

Natomiast – co bardzo istotne – umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, która jest zawierana w trybie art. 3 ustawy, może zostać poprzedzona niestety jedynie umową rezerwacyjną.

Chciałbym serdecznie podziękować Panu Profesorowi za bardzo merytoryczny wykład!

dr Igor Baranowski- notariusz w Legionowie