Pomoc Ukrainie

Uprzejmie informujemy, że jeden z numerów telefonicznych do naszej Kancelarii został zamieszczony na stronach internetowych gmin naszego powiatu z informacją o pomocy uchodźcom z Ukrainy (przykładowo: https://legionowo.pl/a/na-pomoc-ukraincom). Oferujemy pomoc głównie w zakresie poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem oraz poświadczania własnoręczności podpisów na dokumentach.

dr Igor Baranowski- notariusz w Legionowie