Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę m.st. Warszawy uchwały z dnia 17 lutego 2022 numer LX/1967/2022, która obowiązuje od dnia 15 marca 2022 roku, do sporządzenia umów sprzedaży nieruchomości (w tym nieruchomości lokalowych) znajdujących się na terenie dzielnic: Praga-Północ, Targówek i Praga-Południe wymagane jest każdorazowo  stosowne zaświadczenie o rewitalizacji. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w:

  • Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, adres: Al. Jerozolimskie 44,
  • w siedzibie Biura Polityki Lokalowej, adres: ul. Canaletta 2,
  • pocztą mailową na adres Biura Polityki Lokalowej.

dr Igor Baranowski- notariusz w Legionowie