Nowelizacja prawa spadkowego i rodzinnego

Z dniem 15 listopada 2023 roku wchodzi w życie ważna także z punktu widzenia notariuszy nowelizacja prawa spadkowego i rodzinnego. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615), jak również ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

Ujmując to w dużym skrócie można stwierdzić, że nowela dotyczy m.in. podstaw uznania za niegodnego dziedziczenia, ograniczenia kręgu spadkobierców ustawowych, zawieszenia biegu terminu do przyjęcia lub odrzucenia spadku, jak również możliwości odrzucenia spadku w imieniu małoletniego bez zgody sądu.

Ostatnia z powyższych zmian jest szczególnie istotna dla praktyki notarialnej. Otóż zgodnie z dodanym do art. 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego § 4, jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu (…) – jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. (…).

Powyższe rozwiązanie należy powitać z radością, gdyż ułatwi ono (a na pewno przyspieszy) zainteresowanym osobom składanie oświadczeń o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

dr Igor Baranowski- notariusz w Legionowie