Częściowe zniesienie współwłasności

Uprzejmie informuję, iż na łamach periodyku „Rejent” Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 6 (386) z czerwca 2023 roku (s. 11 i n.) został opublikowany mój artykuł pod tytułem: „Częściowe zniesienie współwłasności”. Przedmiotem tego opracowania jest analiza dopuszczalności zawarcia umowy częściowego zniesienia współwłasności, to jest kontraktu, na mocy którego jedynie część współwłaścicieli dokonuje zniesienia współwłasności danej rzeczy lub prawa w ramach przysługujących im łącznie udziałów. Skutkiem jest to, że dane udziały we współwłasności przypadają jednemu lub tylko niektórym spośród tej grupy współwłaścicieli, bez konsekwencji względem pozostałych podmiotów. Dochodzi tu zatem do podziału całkowitego, jednakże tylko między niektórymi współwłaścicielami. Osoby zaineresowane tą tematyką serdecznie zapraszam do lektury.

dr Igor Baranowski- notariusz w Legionowie